SuperCGI-skriptien käyttöohjeet


SuperCnt-kävijälaskuri

Käyttöönotto

 1. Jos aiot korvata vanhan laskurisi SuperCnt:llä, haluat varmaankin asettaa SuperCnt:n kävijälukumääräksi aiemman laskurisi lukeman. Voit tehdä sen täältä.
 2. Jos haluat käyttää itsetehtyjä laskurinumeroita, lähetä ne järjestelmään täältä. Löydät ohjeita laskurinumeroiden tekoon täältä.
 3. Kopioi laskurin koodi kotisivuillesi täältä.

HTML-koodi

Laskurin HTML-koodin muodostaminen onnistuu hallintasivuilta. Jos haluat kuitenkin myöhemmin muokata koodia käsin tai olet muuten vain kiinnostunut koodin rakenteesta, tämä osio antaa asiasta lisätietoja.

Laskurikoodin ytimen muodostaa IMG-tagi ja erityisesti sen SRC-attribuutti, jossa laskuria kutsutaan. SRC-attribuutin arvo on muotoa

http://supercgi.muuri.org/supercnt.php?parametrit

jossa parametrit kuvaa laskurin parametreja (muodossa nimi=arvo), jotka on erotettu toisistaan &-merkeillä. Alla on luettelo kaikista laskurin tuntemista parametreista ja niiden merkityksistä:

Nimi Merkitys Oletusarvo
tunnus SuperCGI-käyttäjätunnuksesi. Tämä parametri on pakollinen! -
tyyli Laskurinumeroiden tyyli. Mahdolliset arvot: luku väliltä 0-14 (valmiit numerotyylit), oma (itsetehty numerotyyli) tai blank (näkymätön laskuri). 0
tpc Laskurikuvan läpinäkyvä väri (muodossa RRGGBB, esim. FF0000). -
numlkm Laskurin numeroiden minimilukumäärä.Mahdolliset arvot: luku väliltä 1-20 tai 0 (ei minimilukumäärää). 0
kehys Laskurin kehyksen tyyli. Mahdolliset arvot: luku väliltä 1-7 (valmiit kehystyylit), 0 (ei kehystä) tai oma (oma kehystyyli; jos valitset tämän, määritä myös parametrit kv1 ja kv2). 0
kv1 Kehyksen keskustan väri (muodossa RRGGBB, esim. FF0000). Käytä tätä parametria vain, jos kehys-parametrin arvona on oma. -
kv2 Kehyksen reunan väri (muodossa RRGGBB, esim. FF0000). Käytä tätä parametria vain, jos kehys-parametrin arvona on oma. -
kp Kehyksen paksuus pikseleinä (luku väliltä 1-20). Käytä tätä parametria vain, jos laskurissasi on kehys (eli jos kehys-parametrin arvona ei ole 0). 5
ip Määrittää, muistaako laskuri lyhyen ajan sisällä samasta IP-osoitteesta tulleet pyynnöt. Jos tämä asetus on päällä, laskuri ei lisää kävijämäärää, jos sama henkilö lataa sivun useammin kuin kerran lyhyen ajan sisällä. Mahdolliset arvot: 1 (kyllä) tai 0 (ei). 1

Omat laskurinumerot

Jos haluat käyttää laskurissa itsetehtyjä laskurinumeroita, noudata seuraavia ohjeita tehdessäsi numeroita:

 • Numerot 0-9 tulee sijoittaa yhteen kuvatiedostoon siten, että 0 on aivan kuvan vasemmassa reunassa, 1 sen oikealla puolella jne.
 • Yksittäisten numeroiden tulee olla yhtä leveitä, muuten laskuri ei näytä lukemaa oikein.
 • Tallenna laskurinumerotiedosto GIF-, JPG- tai PNG-muodossa.
 • Muista, että tiedoston koko saa olla enintään 15 kt (15360 tavua).

Alla on esimerkki kelvollisesta laskurinumerokuvasta:

Esimerkkikuva


SuperBV-bannerivaihto

Käyttöönotto

 1. Määritä sivustosi tiedot täältä.
 2. Lähetä bannerisi palvelimelle täältä. Jos haluat osallistua sekä 400x40- että 468x60-bannerivaihtoon, voit lähettää molemmat bannerit yksitellen palvelimelle; järjestelmä näet tunnistaa bannerien koon ja osaa ohjata ne oikeisiin bannerivaihtoihin.
 3. Kopioi bannerivaihdon (tai bannerivaihtojen) koodi kotisivuillesi täältä.
 4. Huomaa, että oma bannerisi ilmestyy vaihtoon vasta kun se on tarkistettu. Tarkistus pyritään suorittamaan muutaman päivän sisällä ja saat sähköpostilla ilmoituksen, kun tarkistus on tehty. Voit kuitenkin pitää bannerivaihdon koodia sivuillasi jo ennen sitä ja hankkia näin etukäteen näyttökertoja bannerillesi.

Bannerikuva

Bannerin pitää olla GIF-, JPG- tai PNG-tyyppinen kuvatiedosto, jonka mitat ovat 400x40- tai 468x60-pikseliä. Se voi olla animoitu, mutta ei läpinäkyvä (transparent). Kuvatiedoston koko saa olla enintään 30 kt.

HTML-koodi

Bannerivaihdon HTML-koodin muodostaminen onnistuu hallintasivuilta. Jos haluat kuitenkin myöhemmin muokata koodia käsin tai olet muuten vain kiinnostunut koodin rakenteesta, tämä osio antaa asiasta lisätietoja.

Bannerikoodin tärkeimmät elementit ovat bannerikuvan ympärillä olevan A-tagin HREF-attribuutin arvo ja itse bannerin näyttävän IMG-tagin SRC-attribuutin arvo. Nämä molemmat arvot ovat muotoa

http://supercgi.muuri.org/superbv.php?parametrit

jossa parametrit kuvaa bannerivaihdon parametreja (muodossa nimi=arvo), jotka on erotettu toisistaan &-merkeillä. Alla on luettelo kaikista skriptin tuntemista parametreista ja niiden merkityksistä:

Nimi Merkitys Oletusarvo
tunnus SuperCGI-käyttäjätunnuksesi. Tämä parametri on pakollinen! -
t Bannerivaihdon toiminto. Mahdolliset arvot: nayta (näyttää bannerin, käytetään IMG-tagissa) tai siirry (siirtyy bannerin omistajan kotisivulle, käytetään A-tagissa). Tämä parametri on pakollinen! -
koko Bannerivaihdon tyyppi (400x40 tai 468x60). 400x40
sivu Sivun numero (luku väliltä 1-100). Jos haluat sijoittaa bannerin useammalle sivulle, aseta sivu-parametrin arvoksi 1 ensimmäisen sivun bannerikoodissa, 2 toisen sivun koodissa jne. Muista tehdä sivu-parametrin muutokset sekä A- että IMG-tageihin! 1

SuperForm-lomakekäsittelijä

Käyttöönotto

 1. Jos haluat, että viestisi lähetetään oman sähköpostiosoitteesi lisäksi myös muutamaan muuhun osoitteeseen, määritä nämä osoitteet täältä.
 2. Kopioi lomakekäsittelijän koodi kotisivuillesi täältä.

HTML-koodi

Lomakekäsittelijän HTML-koodin muodostaminen onnistuu hallintasivuilta. Jos haluat kuitenkin myöhemmin muokata koodia käsin tai olet muuten vain kiinnostunut koodin rakenteesta, tämä osio antaa asiasta lisätietoja.

Koodin tärkein yksittäinen tekijä on luonnollisesti FORM-tagin ACTION-attribuutin arvo, joka määrittää, että lomakkeen sisältö tulee lähettää SuperForm-skriptille. Lisäksi lähetysmetodin (eli FORM-tagin METHOD-attribuutin arvon) tulee olla POST. Lomakkeen aloittavan FORM-tagin tulee siis olla seuraavanlainen:

<form action="http://supercgi.muuri.org/superform.php" method=post>

Tämän lisäksi SuperFormille määritellään parametreja käyttäen HIDDEN-tyyppisiä INPUT-tageja, jotka kannattaa lisätä suoraan ylläolevan FORM-tagin alapuolelle. Nämä tagit ovat muotoa

<input type=hidden name="nimi" value="arvo">

jossa nimi on parametrin nimi ja arvo sen arvo. Alla on luettelo kaikista skriptin tuntemista parametreista ja niiden merkityksistä:

Nimi Merkitys Oletusarvo
tunnus SuperCGI-käyttäjätunnuksesi. Tämä parametri on pakollinen! -
kuittaus URL-osoite, jonne siirrytään lomakkeen täyttämisen jälkeen. Osoitteen pitää olla täydellisessä muodossa (esim. http://domain.fi/sivu.html). Tämä parametri on pakollinen! -
otsikko Teksti, joka laitetaan SuperFormin lähettämien sähköpostiviestien otsikoksi. -
tiedot Viestiin lisättävät tiedot lomakkeen täyttäjästä. Mahdolliset arvot: IP (IP-osoite), HOST (IP-osoitetta vastaava konenimi), SELAIN (selaintiedot) tai useampi näistä erotettuna pilkulla (esim. IP,HOST). -
reply Sähköpostiosoitekentän nimi (lue lisää täältä). -
cc Määrittää, lähetetäänkö kyseisen lomakkeen viestit myös hallintasivulta määriteltyihin ylimääräisiin sähköpostiosoitteisiin. Mahdolliset arvot: kyllä tai ei. kyllä

Reply-To-toiminto:

SuperFormissa on toiminto, joka lisää lähetettäviin viesteihin Reply-To-otsikon tarvittaessa. Se toimii seuraavasti: Jos lomakkeelta löytyy kenttä, jonka nimi on esim. "email", "e-mail" tai "sähköpostiosoite", SuperForm päättelee, että se sisältää lomakkeen täyttäjän sähköpostiosoitteen ja laittaa tämän kyseisen kentän arvon sähköpostiviestin Reply-To-otsikon arvoksi. Jos sitten vastaat tällaiseen viestiin sähköpostiohjelmasi Vastaa/Reply-toiminnolla, vastaanottajan osoitteeksi merkitään kentässä annettu osoite SuperFormin sähköpostiosoitteen sijaan. Alla on esimerkki tekstikentästä, jonka SuperForm tulkitsee sähköpostikentäksi kentän nimen perusteella:

<input type=text name="E-mail" size=30>

Jos lomakkeellasi on sähköpostikenttä, jota SuperForm ei tunnista automaattisesti (eli jos sen nimi on vaikkapa "Elektroninen posti"), mutta haluaisit silti sen sisällön menevän Reply-To-otsikon arvoksi, voit käyttää tämän kentän määrittelemiseen reply-parametria. Esimerkkitapauksessa tarvittaisiin allaoleva tagi:

<input type=hidden name="reply" value="Elektroninen posti">

Tämä tagi kertoo SuperFormille, että kenttä nimeltä "Elektroninen posti" sisältää Reply-To-otsikkoon sijoitettavan sähköpostiosoitteen. Huomaa, että kentän nimi pitää antaa täsmälleen samassa muodossa kuin se on lomakkeessakin, eli isoilla ja pienillä kirjaimilla on väliä.

Reply-To-menetelmän käytössä on kuitenkin syytä ottaa huomioon eräs seikka: Riippumatta siitä tunnistaako SuperForm sähköpostikentän itse vai määritelläänkö se edellä mainitulla reply-parametrilla, SuperForm ei koskaan laita Reply-To-kenttään sähköpostiosoitetta, joka ei vaikuta olevan kelvollinen (eli jossa ei esim. ole @-merkkiä).